Zavázali jsme se k ochraně vašich osobních údajů. Tato strategie ochrany osobních údajů vznikla proto, abychom vás mohli informovat, které informace shromažďujeme, když používáte naše služby, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

Tuto strategii ochrany osobních údajů můžeme pravidelně měnit. O těchto změnách vás informujeme zveřejněním pozměněné verze na našich stránkách. Doporučujeme vám, abyste se s touto strategií ochrany osobních údajů pravidelně znovu seznamovali.

Sběr osobních informací

Získáváme informace prostřednictvím různých metod, včetně, ale ne omezeně: cookies, IP adresa, webový prohlížeč, email nebo jakékoliv jiné informace, které nám posíláte nebo poskytujete. Některé z výše uvedených údajů shromažďujeme automaticky. Totéž platí i o osobních údajích, které nám poskytujete na základě používání služeb nebo jinými komunikačními a interakčními cestami.

Použití údajů

Používáme vaše informace, včetně osobních údajů, metrik chování a jiných neosobních identifikačních údajů k provozování, zajištění, zlepšení a udržování našich stránek, produktů a služeb, k zabránění zneužívání a podvodu a pro jiné správní a interní obchodní účely. Kromě zveřejnění nezbytného pro účely uvedené jinde v tomto prohlášení, můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje do té míry, pokud to vyžaduje zákon, v souvislosti s jakýmikoliv soudním řízením, a k zajištění výkonu nebo obrany svých zákonných práv.

Přístup

Můžete se rozhodnout, že nechcete dostávat žádná reklamní sdělení. Za tímto účelem si na našich stránkách, tam kde je to možné, zvolte odpovídající možnost, nebo si tuto možnost zvolte přes naše služby nebo v některém e-mailu, který od nás obdržíte, nebo kdykoli zašlete e-mail zákaznické službě. Můžete nás kontaktovat, pokud: 1) chcete potvrdit správnost osobních údajů, které jsme o vás shromáždili; 2) chcete aktualizovat vaše osobní údaje; a/nebo 3) máte jakoukoli stížnost ohledně našeho používání vašich osobních informací. Na základě vašeho přání (a) změníme jakékoli vámi dodané údaje za předpokladu, že nám poskytnete důkaz, který v případě takových změn můžeme důvodně vyžadovat, nebo (b) označíme jakýkoli údaj, abychom vyloučili jeho následné použití pro marketingové účely. K odstranění případných pochybností tímto potvrzujeme uchovávání osobních údajů v případech, kdy je vyžaduje zákon.

Co jsou cookies?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou staženy do vašeho zařízení při návštěvě webové stránky. Cookies jsou pak zaslány zpět do webové stránky při každé další návštěvě, nebo na jinou webovou stránku, která rozpoznává dané cookie. Cookies jsou užitečné, protože umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele a v konečném důsledky zlepšovat služby a dojem pro návštěvníky. Můžete si najít více informací o používání cookies na: http://www.allaboutcookies.org.

Vyvázání z cookies

Používáním této stránky souhlasíte s umístěním výše popsaných cookies. Soubory cookie můžete akceptovat nebo odmítnout. Ve většině internetových prohlížečů si můžete kdykoli nastavit uživatelské preference používání cookies.

Analytické nástroje

Používáme analytické nástroje a další technologie třetích stran, jako jsou Google Analytics a DoubleClick cookies, ke shromažďování neosobní informací ve formě různých použití a uživatelských metrik při používání našich internetových stránek. Tyto nástroje a technologie shromažďují a analyzují určité typy informací, včetně cookies, IP adresy, zařízení a identifikátorů softwaru, s odkazem a výstupních adres URL, chování a informací o použití, statistiky, využití a historii nákupů, MAC adresy, mobilního identifikátoru zařízení, a dalších podobných informací. Tyto analytické nástroje společností třetí strany, které sbírají informace na našich stránkách a jiných on-line produktech a / nebo služeb mohou kombinovat informace získané s dalšími informacemi, které mají samostatně shromážděny z jiných webových stránek a / nebo jiných online nebo mobilních produktů a služeb týkajících se vašich aktivit v celé jejich síti webových stránek, stejně jako on-line a / nebo mobilních produktů a služeb. Mnohé z těchto společností shromažďují a používají informace podle svých vlastních zásad ochrany osobních údajů. Kromě našeho používání technologií zde popsaných, můžeme povolit určitým společnostem, aby nám pomohli mířit reklamu, která si myslíme, že pro Vás může být zajímavá na základě vašeho používání našich stránek. Můžete si odhlásit cookie DoubleClick při návštěvě odhlašovací stránky Google Advertising, nebo z Google Analytics návštěvou odhlašovací stránky Google Analytics. Google má k dispozici další informace o nakládání s informacemi a ochraně soukromí. Zde si můžete prohlédnout seznam dalších poskytovatelů služeb, kteří sbírají informace http://www.networkadvertising.org/choices/ nebo http: // www. aboutads.info/choices/.

Ochrana dětí

Vědomě neshromažďujeme a nezískáváme osobní údaje od dětí pod 13 let. Pokud zjistíme, že jsme obdrželi informace od dítěte mladšího 13 let v rozporu s touto politikou, získané informace neprodleně odstraníme. Konkrétní věková hranice se může lišit v závislosti na jurisdikci a v takovém případě se držíme dané věkové hranice.

Ochrana dat

Přijímáme přiměřená technická a organizační opatření k zabránění ztrátě, zneužití nebo pozměnění vašich osobních údajů.

Mezinárodní přenosy dat

Osobní údaje shromážděné skrze služby mohou být uchovávány a zpracovávány ve všech zemích, v nichž máme provoz my nebo naši partneři, dodavatelé, poskytovatelé elektronických služeb nebo zástupci. Využíváním služeb vyjadřujete výslovný souhlas s přenosem dat do zahraničí (včetně třetích zemí, u nichž je možné předpokládat, že nemají adekvátní zákony na ochranu údajů). Nicméně přijímáme opatření za účelem dodržení naší standardní ochrany údajů u našich zástupců, partnerů a dodavatelů bez ohledu na jejich sídlo.

Vyloučení odpovědnosti

Tyto služby jsou provozovány TAK JAK JSOU a DOKUD JSOU K DISPOZICI, a tím pádem bez jakékoli záruky. Neneseme žádnou odpovědnost za události mimo naši přímou kontrolu. Z důvodu komplexní a neustále se měnící povahy naší technologie a obchodního prostředí nemůžeme garantovat ani se zaručit za bezchybný výkon ohledně vašich osobních údajů, a neručíme za nepřímé škody, vedlejší nebo následné škody, ani za náhradu škody v souvislosti s používáním nebo zveřejněním vašich osobních údajů.

Odkazy

Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné stránky. Nezodpovídáme za zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakékoliv třetí strany.

Aktualizace prohlášení a souhlas

Můžeme aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů vydáním nové verze. Měli byste tuto stránku pravidelně kontrolovat, abyste byli obeznámeni s případnými změnami. Využíváním služeb souhlasíte s touto strategií ochrany osobních údajů.

Poslední úpravy 10.listopadu 2016.